การตลาด

สำหรับคว่า “การตลาด” นั้นดูจะมีความหมายที่กว้างอย่างมาก ถ้าถามคนทั่วๆไปว่า “การตลาดหมายถึงอะไร” ก็คงไม่มีใครตอบได้อย่างชัดถ่อยชัดคำ คงเก้ๆกังๆกันอยู่พอสมควร คำๆนี้ถึงเราจะได้ยินจนคุ้นหู แต่ถ้าเราทำการศึกษาทำความเข้าใจกับคำๆนี้ดี ถ้าเราเข้าใจและนำไปปฎิบัติอย่างจริงจัง นั่นคือหนทางแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเลยทีเดียว